“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับหน่วยงานภาคี มอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจประชาชนที่ยากไร้ ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียง!!

0
238
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับหน่วยงานภาคี มอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจประชาชนที่ยากไร้ ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียง!!

(คลิป)

วันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 15.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วย นางธรรณชนก สุดใจ ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองหิน จำกัด,นางนงค์คราญ คชโอสถ รองประธาน , นายชยณัฐ สุดใจ เลขา นางสุพร ถนัดช่างแสง เหรัญญิก,นางสาวชณาวรรณ ผ่องใส กรรมการ, นางสาวรื่นฤดี บัวตุ่ม กรรมการ

ได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจประชา ชนที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โครงการบ้านพอเพียงในพื้นที่ ตำบลคลองวาฬ ซึ่งงบประ มาณที่ได้รับทั้งจังหวัดได้ 74หลัง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก 50 หลัง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง 14 หลัง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน10 หลัง พร้อมกับมอบถุงยังชีพจาก“มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”โดย ดร. หิมาลัย ผิวพรรณ และให้แก่ เจ้าของบ้านจำนวน 2 ราย
1.นายอำพรรณ ทองบาง อายุ 65 ปี
2.นางสมถวิล จันทรวงษ์ อายุ 70 ปี ซึ่งทั้ง 2 ราย เป็นผู้ยากไร้และได้รับการช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ยังมีบ้านซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงสร้างจากช่างของ อบต.คลองวาฬ ซึ่งจะดำเนินการสร้างหลังจากได้รับใบอนุญาตต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################