“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมเปิดโครงการค่ายอาสาเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน!!

0
272
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมเปิดโครงการค่ายอาสาเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน!!

(คลิป)

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ้านคลองควาย หมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ พร้อมผู้แทนจากอำเภอเทพา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน กว่า 600 คน ร่วมพิธีดังกล่าว

สำหรับโครงการค่ายอาสาเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนของกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดระหว่างวันที่ 5 – 15 ธันวาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม ได้รู้สภาพ วิถีชีวิต ของสังคม รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ สามารถนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง เกิดความรักสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาสังคม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ให้คำแนะนำแก่น้อง ๆ นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จ เพื่อจะได้ออกมาขับเคลื่อนพัฒนาบ้านเกิด จะในฐานะใดก็สุดแล้วแต่ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างให้สังคมมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################