“กรมบังคับคดีเปิดตัวโครงการ Open House มิติใหม่นวัตกรรมการให้บริการด้านการบังคับคดีทางระบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด LED New Normal Service 2021!!

0
196
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมบังคับคดีเปิดตัวโครงการ Open House มิติใหม่นวัตกรรมการให้บริการด้านการบังคับคดีทางระบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด LED New Normal Service 2021!!

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open House มิติใหม่นวัตกรรมการให้บริการด้านการบังคับคดี ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด LED New Normal Service 2021

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการพัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยี ในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดภาระของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

กรมบังคับคดี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิ ภาพกระบวนการบังคับคดีให้เป็นระบบอิเล็กทรอ นิกส์ในรูปแบบ LED 4.0 ผ่านระบบ e – Filing ทั่วประเทศ ประกอบด้วย การอายัดทรัพย์ การวางเงินค่าใช้จ่ายในคดี การยื่นคำร้องอื่นๆ และการยึดทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน อันเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานรัฐได้โดยง่ายแบบ Easier Anywhere Better ง่าย ทำได้ทุกที่ ดีกว่าเดิม และเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

อีกทั้งเป็นการสอดรับกับมาตร การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกด้วย ซึ่งภายในงานได้มีการแนะนำ พร้อมสาธิตการใช้ระบบ e – Filing โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบการใช้งานจริง ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะเปิดให้บริการระบบอายัดทรัพย์ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป !!

################################