“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ !!

0
168
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ !!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.)เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ หอประชุม โรงเรียนจระเข้วิทยายน ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปขยายผลให้กับชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป มีเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 85 คน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

-ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น
-ปล่อยปลา จำนวน 30,000 ตัว
-สร้างฝายชะลอน้ำ ณ หินช้างสี อท.น้ำพอง
-ทำแนวกันไฟ และสาธิตการดับไฟป่า ณ หินช้างสี
-ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################