“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมประสานหน่วยงานเดินหน้าเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน!!

0
69
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมประสานหน่วยงานเดินหน้าเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน!!

(คลิป)

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.ณ ถนนบางเเฟบพัฒนา บ้านบางแฟบ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองควนลัง นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ นำโดย รองผู้จัดการเทคนิค เพื่อกำหนดแนวทางการย้ายเสาไฟฟ้า รองรับการขยาย และปรับปรุงผิวทางจราจรดังกล่าว

สำหรับแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เหมาะสมกับห้วงเวลาในการขยายและปรับปรุงผิวจราจรถนนสายดังกล่าวของเทศบาลเมืองควนลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จะได้เร่งรัดเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่เนื่องจากเสาไฟฟ้ามีจำนวนมาก และอยู่ในเขตชุมชน จำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 ในระหว่างนี้ ทางการไฟฟ้า ฯ จะประสานกับตัวแทนของเทศบาลเมืองควนลังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องได้รับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป !!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

#################################