“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น !!

0
73
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น !!

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน. จังหวัด ขอนแก่น(ท.)ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราช ทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (รุ่นที่ 1) ได้แก่ อำเภอภูเวียง, อำเภอเวียงเก่า และ อำเภอหนองนาคำ โดยแจกจ่ายให้กับอำเภอๆ ละ 200 ผืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ผืน

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3,500 ผืน เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยจังหวัดขอนแก่น กำหนดแผนการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 4 รุ่น เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################