นายวุฒิรัตน์ มีผดุง อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ร่วมรับประทานอาหาร ที่ภัตตาคารเล่งหงษ์ ตามคำเชิญของนายรุ่งรดิศ พุทธเจริญลาภ และโอกาสนี้ ท่านวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์ อัยการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ท่านประกายรัตน์ ทองคำอ้น อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดนครสวรรค์

0
117
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายวุฒิรัตน์ มีผดุง อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ร่วมรับประทานอาหาร ที่ภัตตาคารเล่งหงษ์ ตามคำเชิญของนายรุ่งรดิศ พุทธเจริญลาภ และโอกาสนี้ ท่านวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์ อัยการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ท่านประกายรัตน์ ทองคำอ้น อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครสวรรค์ และคณะอัยการ ได้ร่วมต้อนรับและมอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ท่านอธิบดีฯ