นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 ผ่าน Application Zoom จากศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (Operation Room) ชั้น 11

0
88
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 ผ่าน Application Zoom จากศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (Operation Room) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับฟังเทปบันทึกแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2564 ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และการเชื่อมโยงระหว่างทีมเซลส์แมนประเทศกับทีมเซลส์แมนจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จำนวน 58 แห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 4 แห่ง และพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมรับฟังเทปบันทึกการแถลงนโยบายฯ และรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ด้วย