สระบุรี – “นายกใหญ่” ธารเกษม มอบเจลทำความสะอาดป้องกันโควิด-19

0
80
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สระบุรี – “นายกใหญ่” ธารเกษม มอบเจลทำความสะอาดป้องกันโควิด-19
วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารเกษมและเจ้าหน้าที่ฯได้ลงพื้นที่ทั้ง8หมู่บ้านของเทศบาลตำบลธารเกษม เพื่อมอบเจลทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสขนาด500ซีซี ครัวเรือนละ1กระปุก จำนวน560 ครัวเรือน ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ทำให้เกิดโรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปทุกภาคของประเทศไทย เทศบาลธารเกษม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงออกมอบผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดและวางมาตราการการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ออกประชาสัมพันธ์ในการเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อย่างสม่ำเสมอเวลาไปไหนมาไหนตลอดเวลาและยังให้ประชาชนรับฟังข่าวสารสถานที่แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากทางเทศบาลตำบลธารเกษมและ อสม.สาธารณสุข
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี