สนง.เกษตรอำเภอสองแคว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโรยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

0
103
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สนง.เกษตรอำเภอสองแคว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโรยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายธนัย บุญมาธิวัฒน์ เกษตรอำเภอสองแคว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการผลิตกาแฟ การลดต้นทุน การตลาด และส่งเสริมการหยุดเผาแก่เกษตรบ้านน้ำพัน จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอสองแคว เป็นประธานในพิธีเปิดและมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสองแควเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน