จ.ราชบุรี/สุวิทย์ จินดาเจี่ย สนับสนุนชุดเฝ้าระวังโรคโควิด 19. นายสุวิทย์ จินดาเจี่ย เลขานุการิการกีฬาวุฒิสภา และคณะที่ปรึกษา บชภ ภาค7 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารให้ เจ้าหน้าที่น่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันการแพร่ระบาทจุดเฝ้าเระว้งๆๆป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เขตพื้นที่ อ เมือง จ ราชบุรี.

0
68
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

14/1/64/จ.ราชบุรี/สุวิทย์ จินดาเจี่ย สนับสนุนชุดเฝ้าระวังโรคโควิด 19. นายสุวิทย์ จินดาเจี่ย เลขานุการิการกีฬาวุฒิสภา และคณะที่ปรึกษา บชภ ภาค7 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารให้ เจ้าหน้าที่น่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันการแพร่ระบาทจุดเฝ้าเระว้งๆๆป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เขตพื้นที่ อ เมือง จ ราชบุรี.