“กาชาดสงขลาพร้อมส่วนราชการร่วมใจลงนามถวายพระพร!!

0
44
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กาชาดสงขลาพร้อมส่วนราชการร่วมใจลงนามถวายพระพร!!

วันพฤหัสบดีที่14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.ณ ห้องโถง ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำทีมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับส่วนราชการ นำโดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นต้น ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำหรับการลงนามถวายพระพรดังกล่าว สามารถมาลงนามกันได้ตลอดเดือนมกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด หลังจากเสร็จสิ้นการลงนามถวายพระพร นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้พบปะและพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมลงนาม อย่างเป็นกันเอง สร้างมิติใหม่แห่งสัมพันธภาพ ประการสำคัญ คือ การร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

ท้ายนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนได้มาร่วมลงนามถวายพระพรกัน!!

################################