“กรมบังคับคดี จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 2 แสนบาท!!

0
83
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมบังคับคดี จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 2 แสนบาท!!

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call โดยมีนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 3 คน มีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 3 เรื่อง ทุนทรัพย์ 399,412.87 บาท ผลไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 2 เรื่อง ทุนทรัพย์ 218,478.27 บาท ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี

การจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ ของทั้งสองฝ่าย เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย อีกทั้ง ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ลดความแออัดในการใช้ห้องประชุม และการรวมตัวของคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)!!

###############################