แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานคัดกรองสนามในพื้นที่กองกำลังบูรพา

0
126
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานคัดกรองสนามในพื้นที่กองกำลังบูรพา
*****เมื่อวันที่ 16 ม.ค.64 เวลา 0900 น.ของวันนี้ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ มทภ.1/ผบ.ศปก.ทภ.1 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.บูรพา พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.กกล.บูรพา พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รอง ผบ.กกล.บูรพา รอง เสธ.กกล.บูรพา, ผบ.นขต.กกล.บูรพา และ ฝสธ.กกล.บูรพา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมให้การต้อนรับ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภภาคที่ 1 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.บูรพา
*****เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันนี้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรอง ตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยการชี้แจงของ จนท.ฝ่ายปกครอง/จนท.รพสต. ที่ปฏิบัติงานประจำจุด และเยี่ยมชมขั้นตอนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง บ.ศาลาเขียว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้วโดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.อสม.มีการรายงานผลการปฏิบัติในจุดคัดกรอง จากนั้นมีการมอบสิ่งของให้กับผู้ปฏิบัติงานในจุดคัดกรองเพื่อเป็นขวัญใจ
*****ต่อมาคณะแม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรอง ตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่ จ.สระแก้วโดยการชี้แจงของ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.รพสต. ที่ปฏิบัติงานประจำจุด และเยี่ยมชมขั้นตอนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง บ.เขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว จากนั้นคณะแม่ทัพภาคที่1 พร้อมคณะของผู้ราชการจังหวัดสระแก้วประชุมร่วมที่กองร้อยทหารพรานที่ 1306 ค่ายเขาไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โดยประชุมหามาตรการป้องกันโควิดด้วยกัน
*****พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภภาคที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนามตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในพื้นที่กองกำลังบูรพาเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในจุดคัดกรองสนามของจังหวัดสระแก้ว การตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่1 ได้รับฟังการบรรยายสรุป หน่วยเฉพาะกิจชุดควบคุม กรมทหารพรานที่ 13 ที่รับผิดชอบอำเภอคลองหาดและอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด เยี่ยมชม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
*****พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.กกล.บูรพา กล่าวว่า ได้นำคณะแม่ทัพภาคที่ 1 เยี่ยม อสม.ที่ ช่วยดูแลในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และมีการใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในพื้นที่อย่างรัดกุม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลและแจ้งความผิดปกติต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคมิให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป
***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน