“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 จำนวน 3 ราย “ตามโครงการการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

0
118
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 จำนวน 3 ราย “ตามโครงการการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

(คลิป)

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 เวลา 15.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วย พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายสมพล ลิมประภานุกูลกิจ รองนายก อบต. ทรายทอง(ผู้แทนนายกอบต.) ,นายบุญส่ง โพธิ์ทอง นิติกรฯรักษาการปลัด อบต. ทรายทอง, นายจตุรงค์ ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านห้วยสัก ตำบลทรายทอง(ผู้แทนนายอำเภอบางสะพานน้อย) เจ้าหน้าที่ อบต.ทรายทอง และเจ้าหน้าที่ อสม. หมู่7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ นมกล่อง น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 “ตามโครงการการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ให้กับ นายชน ทองล่อง อายุ 74 ปี เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ที่ 7ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต่อมาเวลา 15.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลกอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์,นายสมพล ลิมประภานุกูลกิจ รองนายก อบต.ทรายทอง(ผู้แทนนายก อบต.),นายบุญส่ง โพธิ์ทอง นิติกรฯรักษาการปลัด อบต.ทรายทอง, นายจตุรงค์ ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านห้วยสัก ตำบลทรายทอง(ผู้แทนนายอำเภอบางสะพานน้อย) เจ้าหน้าที่ อบต.ทรายทอง และเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงพื้นที่จุดที่ 2 มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 “ตามโครงการการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นายอดิศร เจริญพร อายุ 40 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจาก เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต ตั้งแต่อายุ 18 ปี นอนติดเตียงมา 20 กว่าปี และมีบิดาคอยดูแลและเป็นผู้แทนรับมอบถุงยังชีพแทน ณ บ้านเลขที่ 60/2หมู่ที่ 7ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต่อมาในเวลา 16.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์, นายสุโย ปลอดภัย นายกอบต.บางสะพาน, นางจินดา ช่วยชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หนองฆ้อง หมู่ 1ตำบล บางสะพาน(ผู้แทนนายอำเภอบางสะพานน้อย) เจ้าหน้าที่ อบต.บางสะพาน และเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่1หนองฆ้อง ตำบล บางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมลงพื้นที่จุดที่ 3 มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 “ตามโครงการการกำกับติดตามประเมินผล ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นางสงวน ฉิมทัด อายุ 100 ปี 3 เดือน เป็นผู้สูงอายุบ้านเลขที่ 1หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครอบครัวผู้ได้รับทั้ง 3 ครอบครัวขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจในครั้งนี้!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################