“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่พึ่งของ ปชช. พร้อมช่วยเหลือในทุกโอกาส”ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผลตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

0
118
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่พึ่งของ ปชช. พร้อมช่วยเหลือในทุกโอกาส”ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผลตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 เวลา 15.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ พ.ท.ฉลอง สมานพันธ์ รอง หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นาย ภัทรดนัย สมศรี กำนัน บ้านหินเทิน ม.5 ต.แสงอรุณ (ผู้แทนนายอำเภอทับสะแก) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล“ ตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน” ให้กับ นายอาทิตย์  ฤทธิ์สชพิทักษ์ อายุ 40 ปี ณ บ้านเลขที่ 91/2 หมู่ 5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางสมองและเป็นผู้ยากไร้

ต่อมาเวลา 16.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ชุดขุนด่าน กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ .ส.กัญญา พุ่มซ้อน เจ้าหน้าที่ บริบาลท้องถิ่น ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ตามโครงการการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นาย สุชิน เนตรสน อายุ 66 ปี เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และเวลา 17.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่งคง ร่วมกับ จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.กอ. รมน.จว.ประจวบคีรี ขันธ์, นายไพฑูรย์ ทองกัลยา ผญบ.ม.1/อส.กร.ทบ.และ นางสุธีกานต์ คงคาช่วย ผช.ผญบ.ม.1/อส.กร. ทบ.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล“ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับ นางประทุม ทองรักยา อายุ 54 ปี เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 149/2 หมู่ 1ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งทั้ง 3 ครอบครัวผู้ได้รับขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจในครั้งนี้!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################