“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับอำเภอบางสะพานทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให้ผู้ป่วยติดเตียง 5 รายพร้อมถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด- 19 ตามโครงการกำกับติดตาม “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “

0
108
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับอำเภอบางสะพานทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให้ผู้ป่วยติดเตียง 5 รายพร้อมถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด- 19 ตามโครงการกำกับติดตาม “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 เวลา10:00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วย พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุงกอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้เดินทางไปสังเกตการณ์การบริการจัดทำบัตรประชาชนสำหรับผู้พิการคนไข้ติดเตียงเพื่อนำไปขอรับสิทธิ์ต่างๆจากทางราชการโดย นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้มอบหมายให้สำนักทะเบียนอำเภอบางสะพาน นำโดยนายวราวุฒิ จิรประภานนท์ ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานทะเบียนและบัตร อำเภอบางสะพาน นางทรงสมร วรรณโร หัวหน้า ศูนย์บริการทะเบียนภาค7 สาขา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ เจ้าหน้าที่ออกทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ถึงที่พักจำนวน 5 รายและร่วมกันมอบแพมเพิส พร้อมถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด- 19 ตามโครงการกำกับติดตาม “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ให้กับประชาชนดังนี้

1.นาง อุไรฯอายุ 61 ปี ม.6 ต.ธงชัย ป่วยเส้นเลือดตีบเคลื่อนไหวไม่สะดวกพูดไม่ชัดติดเตียง
2.นางรังรองฯ อายุ 65 ปี ม.4 ต.ร่อนทอง ป่วยเป็นอัมพาตท่อนล่าง
3.นายบุญมี อายุ 40 ปี ม.5 ต.ร่อนทอง เกิดอุบัติเหตุผ่าตัดสมองและเป็นอัมพาต
4.นางสาวจันทร์ระวี อายุ 29 ปี ม.5 ต.ร่อนทอง พิการขาลีบทั้งสองข้างและพูดไม่ได้ตั้งแต่กำเนิด
5.นางสาวศิรินยา อายุ 18 ปี ม.5 ต.ร่อนทอง พิการติดเตียงตั้งแต่ชั้น ม.6

ครอบครัวผู้ได้รับขอขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจทั้งนี้หลังจากได้บัตรประชาชนแล้ว ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวจะไปดำเนินการลงทะเบียน”เราชนะ”เพื่อให้ได้รับสิทธิต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

####################################