ประจวบ นำร่องเปิดตลาดเกษตรสร้างสุข @โลสาม เพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจัดจำหน่ายถึงกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และปลอดสารพิษโดยตรง

0
88
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่หมู่บ้านนิคมกิโล3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานตลาดเกษตรสร้างสุข @โลสาม โดยมี นายอนุวัตน์ แซ่เจีย ประธานเครือข่ายเกษตรสร้างสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน และนำรองผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศต่างๆ และเยี่ยมชมสินค้าชุมชน พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดไก่สวยงาม ไก่แจ้ และแพะพื้นเมือง โดยมี นายศราวุธ จิระพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบฯ นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. นายนคร ศรีสุทานันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)อ่าวน้อย นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบฯ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอเมืองฯ ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลอ่าวน้อย เข้าร่วม
นายอนุวัตน์ แซ่เจีย ประธานเครือข่ายเกษตรสร้างสุข จ.ประจวบฯ กล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น ความดัน เบาหวาน มะเร็งมากขึ้น ด้วยพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เจือปนสารพิษเข้าไปในร่างกาย แต่ด้วยความตระหนักถึงพิษภัยจากการบริโภคของเครือข่าย จึงมีการจัดทำตลาดเกษตรสร้างสุข @โลสาม ขึ้นมา เพื่อนำผลผลิตที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้าง มาเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพในราคาที่เป็นธรรม การเปิดตลาดเกษตรสร้างสุข @โลสาม ครั้งนี้ ยังมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย และเทศบาลตำบล กม. 5 นำผลผลิตทางการเกษตร มาจัดจำหน่ายถึงกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และปลอดสารพิษโดยตรง 2.เพื่อเผยแพร่ความรู้การแปรรูปทางเกษตรในชุมชนแก่ผู้สนใจ 3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 444 รายงาน