“ครูพี่โอ๊ะ” ร่วมพูดคุย ไอดอล กศน. VIP รมช. กระทรวงพาณิชย์“วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล”  พร้อมชูผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม 3 ผ้า 3 จังหวัด จดอนุสิทธิบัตรร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์!!

0
85
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ครูพี่โอ๊ะ” ร่วมพูดคุย ไอดอล กศน. VIP รมช. กระทรวงพาณิชย์วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล”  พร้อมชูผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม 3 ผ้า 3 จังหวัด จดอนุสิทธิบัตรร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์!!

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ รายการ“กศน.โชว์ by ครูพี่โอ๊ะ” ซึ่งถ่ายทอดสดผ่าน ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ETV Channel ร่วมพูดคุยกับไอดอล กศน.VIP นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิต พร้อมเยี่ยมชมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ผ่านการขอจดอนุสิทธิบัตรแล้วส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดระยอง อยู่ระหว่างดำเนินการขอจดอนุสิทธิบัตรร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย ผชช.เฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย สำนักงาน กศน. ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถงชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา(ETV)

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จาก รมช.พาณิชย์ “วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล” ที่มาร่วมพูดคุยถึงสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต ตลอดจนมุมมองที่มีต่อการศึกษาไทย และมุมมองต่อการศึกษานอกระบบในอดีตถึงปัจจุบัน โดย รมช.พาณิชย์ ฉายา “แป้งมันพันล้าน” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “กำนันป้อ” ปัจจุบันอายุ 65 ปี เติบโตที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เรียนแค่จบชั้น ป.7 เนื่องจากครอบครัวมีลูก 11 คน ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักจึงไม่ได้ไปต่อ ต้องออกมาช่วยพ่อกับแม่ทำนา และทำเกษตรกรรมมันสำปะหลัง เพื่อส่งให้น้องๆ ได้เรียนต่อ จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ด้วยความเป็นคนที่มีความพยายามเป็นพื้นฐาน และใฝ่รู้ ประกอบกับภรรยามีการศึกษาที่ดี จึงแนะนำให้ศึกษาต่อ ซึ่งในขณะนั้นอายุ 39 ปี แล้ว จึงเข้าศึกษาต่อที่ กศน.อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา จนจบระดับ ม.ปลาย จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยา ลัยรามคำแหง ทำให้ต่อยอดธุรกิจมันสำปะหลังจนสามารถก่อตั้ง บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ได้สำเร็จ และดำรงตำแหน่งประธานบริหาร หลังจากได้รับเลือกจากชาวบ้าน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ให้เป็นกำนัน ได้ดูแลเอาใจใส่ให้ความรู้ พัฒนาและช่วยเหลือลูกบ้านทางด้านการเกษตรมาตลอด จนได้รับรางวัลแหนบทองคำ 2 ปีซ้อน กระทั่งปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตให้แก่ ชาว กศน. และใครอีกหลายๆคน จะเห็นได้ว่า กศน.ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในทุกช่วงวัย ไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะเรียน ขอแค่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงที่จะศึกษา และพัฒนาตนเอง

รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ชีวิตที่ผ่านมาใช้คำว่ายากจนน่าจะเหมาะสมที่สุด “หากไม่มี กศน.คงไม่มีผมในวันนี้ “การเรียน กศน.นอกจากจะได้วิชาความรู้แล้ว ยังได้เพื่อน ได้พี่ ได้น้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่หลากหลายวัย ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ปัจจุบันจึงสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจมันสำปะหลังไปได้ไกลมาก มีการนำเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกามาใช้ในการผลิตแป้งมัน เป็นแป้งมันโมดิฟายด์ (Modified Starch) ซึ่งก็คือแป้งมันดัดแปลง โดยการเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้ง จนได้แป้งโมดิฟายด์ ที่ช่วยทำให้อาหารทอดกรอบนานมากขึ้น สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น จนเป็นที่ยอมรับว่าแป้งมันจากประเทศ ไทยเป็นแป้งมันที่มีคุณภาพดีที่สุด

ในช่วงส่องผลิตภัณฑ์ กศน.ครูพี่โอ๊ะ นำ รมช. พาณิชย์ เยี่ยมชมและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม ซึ่งมีความโดดเด่นและคงความเป็นอัตลักษณ์ตามบริบทของท้องถิ่น และได้ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์คุ้มครองฝีมือและมันสมอง ดำเนินการจดอนุสิทธิบัตร ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอเข็นมือผักตบชวา”กศน.ตำบลหนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว /ช่องทางการจำหน่าย : Facebook กศน.หนองน้ำใส และผ้าทอมือผักตบชวาโทร 088-218-7448 ผ้าผักตบชวา เมตรละ 500 บาท ผ้าผักตบชวา Marbling Art เมตรละ 600 บาท ราคาเสื้อบุรุษ 4,500 บาท/ตัว, เสื้อสตรี 3,000 บาท/ตัว

2.ผลิตภัณฑ์ “ผ้าใยสับปะรด(ลักกะตา)” กศน. อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง ขณะนี้กำลังดำเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร /ช่องทางการจำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใย โทร 089-836-1128 ราคาเสื้อบุรุษและสตรี 1,200 บาท/ตัว

3.ผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว”กลุ่มสตรี อ.ขาณุวรลักษบุรี กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ขณะนี้กำลังดำเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร /ช่องทางการจำหน่าย : Facebook กศน.อำเภอขาณุวรลักษณบุรี โทร 065-518-9311 ราคาเสื้อบุรุษและสตรี 1,200-6,000 บาท/ตัว

#อานนท์ วิชานนท์ / ปรานี บุญยรัตน์ : สรุป
ปรานี บุญยรัตน์ : ภาพ!!

####################################