โรงเรียนเกาะตัวพิทยาสรรค์ เปิดสอนโปรแกรมศิลปะการดนตรี สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบและมีดนตรีอยู่ในหัวใจ

0
159
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

โรงเรียนเกาะตัวพิทยาสรรค์ เปิดสอนโปรแกรมศิลปะการดนตรี สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบและมีดนตรีอยู่ในหัวใจ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มี 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์และโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ โปรแกรมด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ปัญจักสีลัต กรีฑา ส่วนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร และโปรแกรมศิลปะการดนตรี

นายสมยศ เกียรติถิระขจร ครูสอนดนตรี โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ กล่าวว่า โรงเรียนมีการเปิดสอนนักเรียนที่สนใจและชื่นชอบในศิลปะการดนตรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มาตั้งแต่ปี 2557 นักเรียนที่เรียนจบในระดับชั้น ม.6 สามารถเรียนรู้พื้นฐานดนตรีสากลในเบื้องต้นเป็นอย่างดี สามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด หรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโปรแกรมศิลปะการดนตรี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีสากล สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้ นักเรียนเองได้แสดงออกความสามารถด้านดนตรี ที่สำคัญคือดนตรีจะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ครูสอนดนตรี กล่าวว่า นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนโปรแกรมศิลปะการดนตรี หลายคนไม่มีความรู้ด้านนี้มาเลย แต่เมื่อได้เรียนผ่านไปเพียง 1 ปีพบว่าจากนักเรียนที่ไม่รู้ว่าดนตรีคืออะไร จนกระทั่งมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้รู้ว่าเขากำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุข และกำลังส่งต่อความสุขนั้นสื่อสารไปยังคนฟัง

“นักเรียนที่เรียนดนตรีพบว่า จะมีอุปนิสัยที่ดี มีการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โดยการซ้อมดนตรี และดนตรียังสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้ ล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรมเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้คณะกรรมการประเมินผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเมิน ซึ่งได้สร้างความประทับใจและชื่นชมจากคณะกรรมการทุกท่าน”

ปัจจุบัน โปรแกรมศิลปะการดนตรี โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ มีตึกศิลปะดนตรีเป็นอาคาร 3 ชั้นเฉพาะ มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีทุกชิ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีการจัดตั้งวงดนตรีนำไปร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันเด็ก งานวันลอยกระทง ในพื้นที่และใกล้เคียง และดนตรีสัญจรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

พระราชนิพนธ์แปลในรัชกาลที่ 6 เขียนไว้ว่า
“ชนใด ไม่มี ดนตรีกาล ในสันดาน เป็นคน ชอบกลนัก
อีกใคร ฟังดนตรี ไม่แห็นเพราะ เขานั้นเหมาะ คิดกบฏ อัปลักษณ์
ฤาอุบาย มุ่งร้าย ฉมังนัก มโนหนัก มืดมัว เหมือนราตรี
และดวงใจ ย่อมดำ สกปรก ราวนรกชนเช่น กล่าวมานี้
ไมควรใคร ไว้ใจ ในโลกนี้ เจ้าจงฟัง ดนตรี เถิดชื่นใจ”

โปรแกรมศิลปะการดนตรี ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ชื่นชอบและมีดนตรีอยู่ในหัวใจ

ภาพ : Photo : Report : Kasem Limaphan : WWW.Facebook.com/เกษม ลิมะพันธุ์ : สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย