“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ !!

0
86
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ !!

(ชมคลิป)

วานนี้ (วันพุธที่ 7 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้บริโภคสงขลา ขอให้ทบทวนการจัดงาน “ศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ” ในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564

สำหรับกรณีดังกล่าวได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เห็นชอบให้จัดแข่งขันตามแนวทางของการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วงปลายการระบาดระลอกแรก (จัดโดยไม่มีผู้ชม และจำกัดผู้เข้าร่วม)โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา อย่างเคร่งครัด โดยให้มีหนังสือรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร /ปทุมธานี/ตาก/นครปฐม/กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตบางแค และเขตหนองแขม ซึ่งมีผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง และให้มีการคัดกรองบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขัน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมจะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และบริการข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร และหน้าที่ที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป !!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

####################################