ตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง(ปืนฉีดน้ำ)

0
38
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง(ปืนฉีดน้ำ)

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (งานคุ้มครองผู้บริโภค) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง(ปืนฉีดน้ำ) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า และผู้บริโภคในพื้นที่ ให้เกิดความตระหนักถึงอันตราย และเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาล สงกรานต์ของทุกปี
*************************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน