อบจ.พิษณุโลก มอบเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

0
59
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อบจ.พิษณุโลก มอบเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 321,600 บาท ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมี นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ภายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการมอบเงินอุดหนุนในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ต้องการให้นักศึกษาในพิษณุโลกมีการเรียนการสอนในหลักสูตรขั้นพื้นฐานควบคู่กับวิชาชีพ โดยโครงการดั…