“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม ชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การป้องกันยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

0
218
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม ชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การป้องกันยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น.อำนวยการโดยพ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เมืองขอนแก่นที่ 2

ร่วมปล่อยแถวปฎิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การป้องกันยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย วิถีใหม่ (New Normal) บูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ 23,กอ.รมน.จ.ขอนแก่น,กองร้อย อส.จ.ขอนแก่น ที่ 1,สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สนง. สาธารณสุข อำเภอเมืองขอนแก่น,สนงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น,สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ลานที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น

โดยมี นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานป้องกันโรคที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานปล่อยแถว ผลการปฎิบัติออกตรวจสถานบริการดังนี้
1.ร้าน เอ้อ ระเหย
2.ร้าน นั่งฟิน
3.ร้านเจ ฮอตสุกี้
4.ร้าน เจเจ
5.ร้าน 7 บาร์
6.ร้านไปใหน ไปกัน
7.ร้าน สนามเด็กเล่น
8.ร้าน ลาภจ๊วด
9.ร้าน ออนเดอะร็อค
10. ร้านอะเลิ๊ท

โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตราการที่ ศบค.กำหนด และ คำสั่งตามประกาศจังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด และให้คำแนะนำกับผู้มาใช้บริการในสถานบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและปฏิบัติในระดับสูงสุด

ซึ่งพบว่าทางร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการจัดโต๊ะแบบเว้นระยะห่างทางสังคม มีการตรวจคัดกรองที่บริเวณหน้าทางเข้า และมีบริการเจลแอลกอฮอล์ติดตั้งอยู่ทั่วร้านเหตุการณ์ทั่วไปปกติ!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

####################################