“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง!!

0
77
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564)เวลา15.00 น.ณ สวท. สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา จัดรายการ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา” ทางวิทยุ คลื่น FM 89.50 MHz โดยประเด็นที่มีการประชาสัมพันธ์ อาทิ การลงพื้นที่ “หนองทอง” บ้านท่าท้อน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ การร่วมรับฟังปัญหาสุกรขาดแคลนในจังหวัดสงขลา การเป็นวิทยากร ในหัวข้อ“ระบบงานและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน” แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวน การยุติธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ การปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเลื่อนการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา 2564 การเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอมฎอน เป็นต้น

สำหรับรายการดังกล่าว จะจัดทุกวันจันทร์ ทาง สวท.สงขลา คลื่น FM 89.50 MHz ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. ซึ่งจัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และปรับผังรายการตามสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ฯ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรับฟัง และหากมีข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อมายังหมายเลขโทร 089 -2034344 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้พี่น้องประชา ชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

####################################