นายอำเภอ บางสะพาน แรง ให้ความเข้าใจ การแพร่ระบาด โควิด 19 ตาม ตลาดนัด

0
121
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายอำเภอ บางสะพาน แรง ให้ความเข้าใจ การแพร่ระบาด โควิด 19 ตาม ตลาดนัด
วันที่ 13 เมษายน 2554 เวลานายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน
นาย วิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ
พร้อมด้วยปลัดอําเภอบางสะพาน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางสะพานที่ 7 ออกตรวจเยี่ยมและกวดขันให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ณ ตลาดนัดเปิดท้ายวันอังคาร หมู่ที่ 1 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานกล่าวว่า เพื่อให้ความรู้และให้ประชาชนได้ระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งขณะนี้การ แพร่ระบาด ของ โควิด 19 อำเภอบางสะพาน เกือบ 10 รายแล้ว เพราะฉะนั้นเป็นอำเภอที่ต้องระมัดระวังป้องกันเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้แพร่กระจาย ไปที่อื่น เพื่อสร้างความเข้าใจ รับมือ กับการแพร่ระบาด เน้นย้ำให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในภาพรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนี้พบผู้ ติดเชื้อรายใหม่ 334 กคนแล้ว เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ กับพ่อค้าแม่ขายที่ อยู่ในตลาดนัดและผู้ที่จับจ่ายใช้สอย นาย เลิศยศ กล่าว
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444 รายงาน