ร้อยเอ็ด… โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดคลินิก ARI

0
144
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ร้อยเอ็ด… โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดคลินิก ARI คัดกรองกลุ่มเสี่ยง COVID-19 สำหรับสถานบันเทิง เป็นกรณีพิเศษ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม
วันที่ 12 เมษายน 2564 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ และมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศนั้น ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นห่วง ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 12 – 13 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 500 คน
ด้าน นาง อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม) ได้กำหนดตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่กลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2564 และสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการ ที่คลินิก ARI บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ติดอาคารจอดรถถนนริมคลองคูเมือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 043 518 200 ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนก แต่จงตระหนักในการป้องกันตนเองตามหลัก D-M-H-T-T (Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาสกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ)) อย่างเคร่งครัด “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ และหมอชนะ”
•••••••
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
คณิต ไชยจันทร์ รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด