“จังหวัดสงขลาตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร COVID – 19 สร้างการรับรู้ที่ชัดเจนและรวดเร็ว!!

0
55
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จังหวัดสงขลาตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร COVID – 19 สร้างการรับรู้ที่ชัดเจนและรวดเร็ว!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารของ COVID – 19 โดยมี นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

สำหรับศูนย์ปฎิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร ฯ ตั้งอยู่ที่ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบข้อซักถาม ประเด็นข้อสงสัย เรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละวัน โดยให้หน่วยงานข้างต้นจัดเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 7430 – 0464 และ 0 – 7430 – 0465

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจประจำศูนย์ ฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการข้อมูลข่าวที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็วต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”