“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเปิดทางน้ำ การพร่องน้ำเพื่อทำเป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝน และรับนโยบายในการรับมือกับสถาณการณ์ก่อนเข้าฤดูฝนจังหวัดขอนแก่น!!

0
74
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเปิดทางน้ำ การพร่องน้ำเพื่อทำเป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝน และรับนโยบายในการรับมือกับสถาณการณ์ก่อนเข้าฤดูฝนจังหวัดขอนแก่น!!

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พันเอก สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น(ฝ่ายทหาร) โดยมี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเปิดทางน้ำ การพร่องน้ำเพื่อทำเป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝน และรับนโยบายในการรับมือกับสถาณการณ์ก่อนเข้าฤดูฝนจังหวัดขอนแก่น ณ สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

####################################