“กรมบังคับคดีแนะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ช่วยผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดบ้านและที่ดิน!!

0
82
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมบังคับคดีแนะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ช่วยผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดบ้านและที่ดิน!!

ตามที่มีข่าวนางพรพรรณ สัตย์รัมย์ ร้องขอความช่วยเหลือจากการไปค้ำประกันการซื้อรถยนต์ให้กับเพื่อนสนิท แต่เพื่อนไม่ชำระหนี้เป็นเหตุให้ตนถูกฟ้องจนโดนยึดบ้านและที่ดิน นั้น

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี  เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษา ในคดีของศาลจังหวัดสีคิ้ว หมายเลขแดงที่ ผบ645/ 2562 ระหว่าง บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด โจทก์ นางสาวสุกัญญา คูณขุนทด ที่ 1 นางพรพรรณ สัตย์รัมย์ ที่ 2 จำเลย โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางพรพรรณ สัตย์รัมย์ จำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดให้คู่ความทราบแล้ว ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวในทันที ซึ่งได้ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางออกร่วมกันแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้ และหากได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันจะส่งผลให้ไม่ต้องถูกบังคับคดีขายทอดตลาดต่อไป

กรมบังคับคดีให้ความสำคัญกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Session call และสามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4840,0 2887 5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ!!