อบจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

0
116
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อรรถดิษฐ์ จันตะเสน จ.ชัยภูมิ รายงาน

อบจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ชัยภูมิ 4 พฤษภาคม 2564 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ นายแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาพิเศษและเลขานุการส่วนตัวนายก อบจ.ชัยภูมิ นายเสถียร เที่ยงตรง ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ชื่นจิตร รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ (ส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 1) นายศิวะ พงษ์ธีระดุลส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 2 และนายวัฒนากร มูลเมืองแสน หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พรมเชิญ ร่วมสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.กุดเลาะ ต.บ้านเป้า และ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่

แหล่งน้ำดังกล่าวใช้สำหรับทำการเกษตร หากมีการปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน้ำดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดอบจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อ.เกษตรสมบูรณ์ โดยลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.ฝายคึกฤทธิ์ บ้านยาง ต.กุดเลาะ 2.อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ ต.สระโพนทอง 3.อ่างเก็บน้ำห้วยสะเดาตอนบน ต.กุดเลาะ และ 4.เขื่อนเจ้าประเทศ ต.บ้านเป้า

ทั้งนี้ อบจ.ชัยภูมิ จะปรึกษาหารือร่วมกับชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ในการหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป