อบจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากปิดหมู่บ้านคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

0
172
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อรรถดิษฐ์ จันตะเสน จ.ชัยภูมิ รายงาน

อบจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากปิดหมู่บ้านคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ชัยภูมิ 4 พฤษภาคม 2564 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ นายแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาพิเศษและเลขานุการส่วนตัวนายก อบจ.ชัยภูมิ นายเสถียร เที่ยงตรง ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ชื่นจิตร รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ (ส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 1) นายศิวะ พงษ์ธีระดุล ส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 2 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 เนื่องจากปิดหมู่บ้านคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 46 ราย ณ บ้านโคกสง่า หมู่ 9 ตำบลหนองโพนงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยบ้านโคกสง่า หมูที่ 9 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 ราย ตามไทม์ไลน์แล้วมีผู้เสี่ยงสูงถึง 46 ราย หรือมากกว่านี้ ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง จึงมีผลกระทบในเรื่องการป้องกัน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก อีกทั้งขณะนี้ก็กักตัวอยู่แต่ในบ้าน ขณะนี้หมู่บ้านได้ปิดคัดกรองคันหาแหล่งที่มาของเชื้อจำกัดคนเข้าออกทำให้ชาวบ้านมีความยากลำบากในการออกไปทำมาหากิน ทางผู้นำหมู่บ้านจึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังนายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ สนับสนุนหน้ากากอนามัยและถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนในครั้งนี้ต่อไป