อุดรธานี – ประจักษ์ฯ ก็เข้ม ป้องกันโควิดอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ก็เข้มแข็ง

0
103
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อุดรธานี – ประจักษ์ฯ ก็เข้ม ป้องกันโควิดอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ก็เข้มแข็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งประกาศหอกระจายข่าว ทุกหมู่บ้าน เช้าเย็น สู้ภัยโควิด 19

วันที่ 4 พ.ค.64 นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
อำนวยการและบูรณาการร่วมกับ
สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม ผู้บริหารทัองถิ่นทุกแห่ง โดยมี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ พยาบาล ผอ.รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่ อบต. นาม่วง และ อสม. ลูกจ้างโครงการ TST ดำเนินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ “กิจกรรมอุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย” ตามมาตรการ 4ก 2ป

นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เปิดเผยว่า การดำเนินการ ประกอบด้วย
1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้าสู่พื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ลงทะเบียน covid watch out หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม
2. ติดตามให้กำลังใจการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม /การเอาใจใส่ของ รพ.สต.ทุกแห่ง ในการนำแระชาชนเข้าตรวจ Rapid test ค้นหาเชิงรุก กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงสุดเข้มงวดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นจังหวัด
3.ออกเยี่ยมติดตามและตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่ต้องกักตัว พร้อมนำป้ายไปติดหน้าบ้าน/ห้องพักอาศัย และติดตามเยี่ยมบ้านวันละ 2 ครั้ง
4. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
5. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
6. สภ.ประจักษ์ศิลปาคม และ อบต.นาม่วง จัดรถประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
7. ตรวจเยี่ยมแนะนำการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟห้วยสามพาด ในการเข้มงวด การลงทะเบียนของผู้โดยสารที่ลงสถานีรถไฟห้วยสามพาด และผู้ที่เดินทางจากสถานีห้วยสามพาด ให้ดำเนินการลงทะเบียน covid watchout ให้ครบทุกราย ในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม…

สถานการณ์ล่าสุด ทั้งจังหวัดอุดรธานี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย ยอดสะสม 372 ราย เสียชีวิต 2 ราย

////////////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดอุดรธานี ข่าว / ภาพ 4 พ.ค.64