พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.44

0
114
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อ 4 พ.ค.64, 0900 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) ในฐานะ ประธานคณะทำงานด้านรักษาความปลอดภัย ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และมอบแนวทางในการปฎิบัติงาน รวมทั้งให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน ด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละ โดยมี ร.อ.อาทิตย์ คลังนิมิตร. ผบ.ร้อย. สห.มทบ.44 ให้การต้อนรับ ณ กอ.รปภ. รพ.สนามจังหวัดชุมพร