ข่าวดียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเพิ่ม 6 ราย ถือว่าเป็นข่าวดีของเราชาวนครสวรรค์

0
228
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวดียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเพิ่ม 6 ราย ถือว่าเป็นข่าวดีของเราชาวนครสวรรค์ จากการร่วมมือร่วมใจของพวกเราจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ใหม่แค่ 6 รายรวมกับของเก่า 384 รายเสียชีวิต5รายวันที่ 4 พฤษภาคม 2564