“ตม.ทอ.หาดใหญ่ ห่วงใย นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เว้นระยะห่าง สวมแมสก์ ล้างมือ เพื่อยับยั้งและป้องกันโควิด-19!!

0
61
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ตม.ทอ.หาดใหญ่ ห่วงใย นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เว้นระยะห่าง สวมแมสก์ ล้างมือ เพื่อยับยั้งและป้องกันโควิด-19!!

(ชมคลิป)

วันนี้ (4 พ.ค.2564) เวลาประมาณ 14.30 น.พ.ต.ต.สราวุธ นพกาศ สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ใช้รถตรวจการณ์อัจฉริยะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย หรือเคหะสถานตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 13/64 ลง 7 เม.ย.64

#ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม. และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!