“กรมบังคับคดีให้ความช่วยเหลือกรณีครอบครัวปู่หลานชาวจังหวัดน่าน ถูกยึดบ้านขายทอดตลาด นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 31 พฤษภาคม นี้!!

0
102
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมบังคับคดีให้ความช่วยเหลือกรณีครอบครัวปู่หลานชาวจังหวัดน่าน ถูกยึดบ้านขายทอดตลาด นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 31 พฤษภาคม นี้!!

ตามที่นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการบังคับคดีในคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขแดงที่ ล.1451 /2557 กรณีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ยึดที่ดินพร้อมบ้านตามที่เป็นข่าว เนื่องจากมีชื่อจำเลยที่ 2 ในคดีล้มละลายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด การขายทอดตลาดเป็นไปโดยเปิดเผย บุคคลทั่วไปสามารถเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้ และหากนางสาวรัตนามีความประสงค์ที่จะขอซื้อทรัพย์ดังกล่าว กรมบังคับคดีพร้อมจะดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน นั้น

​กรมบังคับคดีได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้นายอดิเทพ บัวกระสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน ลงพื้นที่อธิบายขั้นตอนกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายให้ทราบ พร้อมประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อนัดเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเด็นดังกล่าวโดยมีกำหนดนัดในวันที่ 31พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา และได้แจ้งวันนัดไปยังนางสาวรัตนาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะดำเนินการผ่านระบบ Session Call เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้กรมบังคับคดี 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

####################################