“จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.จับมือ ETDA และ Shopee รุกตลาดออนไลน์ขายสินค้า “ทอฝัน By พม.”

0
323
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.จับมือ ETDA และ Shopee รุกตลาดออนไลน์ขายสินค้า “ทอฝัน By พม.”

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)พร้อมด้วยท่านผู้บริหาร นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัด พม.นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แถลงข่าวออนไลน์ผ่านระบบ  Application Zoom ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี และครอบครัวในยุคดิจิทัล ภายใต้แบรนด์สินค้า“ทอฝัน by พม.”โดยความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ Shopee ปรับแผนรับมือโควิด-19 สานความฝันกลุ่มเป้าหมายให้สามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ของประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับต้น ๆ ประกอบกับแรงผลักดันทางการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) ตลอดจนการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption) ทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต้องปรับตัวเล็งหาวิธีการหรือกลยุทธ์ในการส่งเสริมรายได้ และขยายช่องทางการขายสินค้าวิถีใหม่แก่กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นการเสริมพลังผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากได้มีทักษะอาชีพ มีช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพียงพออย่างมั่นคงในระยะยาว สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวด้วยความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวต่ออีกว่า พม.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัลเพื่อเป็นการเรียนรู้รูปแบบ ช่องทาง และวิธีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้สามารถดำเนินธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ได้ โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาออกแบบระบบการบริหารจัดการ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบนเว็บสื่อกลางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และ Shopee ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้การสนับสนุนแบรนด์สินค้า“ทอฝัน By พม.”ทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ ความฝัน ความหวัง ของกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งมั่นตั้งใจ รังสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ด้วยหวังว่าจะสามารถเกื้อหนุนครอบครัว ให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ในยุควิกฤติ ที่ทุกชีวิตต้องฟันฝ่าให้อยู่รอดต่อไป

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวได้ง่าย ๆ โดยการอุดหนุนสินค้าที่ลงมือทำด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ถักทอด้วยความฝัน และถูกส่งต่อผ่าน “ทอฝัน By พม.”ที่สามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ตลาดออนไลน์  Shopee หรือ Facebook “สินค้าจากชุมชน ส่งตรงถึงมือคุณ ทอฝัน by พม.”ขอบคุณครับ

####################################