“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด!!

0
73
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 31/2564 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับประเด็นที่สำคัญในการประชุม อาทิ สถานการณ์ COVID – 19 ในภาพรวมของจังหวัดสงขลา ข้อสั่งการจาก ศบค. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 โดยเฉพาะการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ และผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ฯ ออกไปอีก 14 วัน เนื่องจากมาตรการข้างต้นจะครบกำหนดจนถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

####################################