“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมือ กอ.รมน.ภาค 4 สน.เดินหน้าแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน!!

0
60
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมือ กอ.รมน.ภาค 4 สน.เดินหน้าแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น.ณ สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค.4 สน.) ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกับสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน พร้อมตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรม ศอ.บต.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ศูนย์รับเรื่อง ศปก.ตร.สน.ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายร้องทุกข์

สำหรับการประชุมหารือดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่เห็นพ้องต้องกันให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุก 2 เดือน หากจังหวัด และหรือหน่วยงานมีเรื่องด่วนที่จะใช้การประชุมนี้ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา อาทิ ผู้ถูกร้องเรียนเป็นทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ จชต.เป็นต้น ก็สามารถนำรายละเอียดเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

####################################