“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นำเครื่องดื่มมอบให้แก่กำลังพล ฉก.จงอางศึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้ามาพัฒนา รร.บ้านทางหวาย!!

0
76
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นำเครื่องดื่มมอบให้แก่กำลังพล ฉก.จงอางศึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้ามาพัฒนา รร.บ้านทางหวาย!!

วันที่ 9 มิ.ย.64 เวลา 13.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ ผอ.รร.บ้านทางหวาย มอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล ฉก.จงอางศึก ซึ่งได้รับการมอบหมายจาก พ.อ.พรรณศักดิ์ เพรียวพานิชย์รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ให้เข้าพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้พร้อมรับนักเรียนเมื่อเปิดเรียนจากการประสานของ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยดำเนินการตัดหญ้า ทาสีโต๊ะเก้าอี้ประจำห้องเรียน ทาสี เครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่น ทาโต๊ะเก้าอี้ประจำโรงอาหาร และทาสีถังเก็บน้ำ(เพื่อจะวาดภาพการ์ตูน)สำหรับอุปกรณ์และสีได้รับการบริจาคโดย น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสโมสรไลออนส์หัวหิน/มวลชนกอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ รร.บ้านทางหวาย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

####################################