อ.ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน อำเภอชุมตาบง

0
76
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อ.ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน อำเภอชุมตาบง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง ดำเนินโครงการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพื่อตรวจสุขภาพกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้การดำเนินการกองทุนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ณ บ้านชุมม่วงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลปางสวรรค์ และบ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลชุมตาบง โดยมีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ปลูกไม้เศรษฐกิจ อาทิ สัก ยางนา แคนา ประดู่ สะเดา เพื่อใช้ต้นไม้เป็นทุนประกันกู้ยืมเงินกองทุนชุมชนในอนาคตต่อไป
Change For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
สถานีข่าว CNS พช. ชุมตาบง รายงาน”