ศูนย์อนามัยที่4สระบุรี ให้บริการฉีดวัดซีนโควิด-19ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหมอ

0
200
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศูนย์อนามัยที่4สระบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ที่อาคารผู้ป่วยนอกอาคารเก่าโรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหมอ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยให้บริการสำหรับกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง หอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน รวมทั้งสิ้น 125 ท่าน
กฤษฎา สมมาตร
รายงาน
โทร.0819474678