ศูนย์อนามัยที่4สระบุรีตรวจเยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี

0
77
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศูนย์อนามัยที่4สระบุรีตรวจเยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยคุณบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยโรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ และโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม Platform Thai Stop COVID Plus และให้บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ประเมินความเสี่ยงของตนเองโดยใช้ Platform Thai Save Thai เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สร้างความเชื่อมั่น สร้างความปลอดภัย ให้กับบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง และประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ season 3 พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของสนับสนุน ได้แก่ ถุงดำขนาด 24 นิ้ว โรงเรียนละ 25 แพ็ค,น้ำยาล้างจาน โรงเรียนละ 30 ถุง, น้ำยาล้างห้องน้ำ โรงเรียนละ 12 ขวด, ไฮเตอร์ โรงเรียนละ 18 ขวด และโปสเตอร์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คกฤษฎา สมมาตร
รายงาน
โทร.0819474678