สระบุรี : โควิด-19 (10มิ.ย.64)ป่วย15ราย คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ติดเชื้อแก่งคอย13ราย มวกเหล็ก1รายและเสาไห้1ราย

0
190
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สระบุรี : โควิด-19 ป่วย15ราย คลัสเตอร์กลุ่มก้อน แก่งคอย13ราย เสาไห้1ราย มวกเหล็ก1ราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี แจ้งผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จังหวัดสระบุรี ติดเชื้อคนไกล้ชิดครอบครัวเร่งตามกลุ่มเสี่ยงสูง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 15 รายเป็นผู้ป่วยในระบบบริการปกติที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาล รวมมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 1,104 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 654 ราย รักษาหายแล้ว 440 ราย เสียชีวิต 10 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับผู้ป่วยใหม่จำนวน 15 ราย (รายที่ 607 – 621) มีรายละเอียดจัดกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มผู้ป่วยที่ทำงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่อำเภอแก่งคอย ที่ผลตรวจเชิงรุกเป็นลบในครั้งแรก จำนวน 11 ราย
รายที่ 607 หญิงไทย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 608 หญิงไทย อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 611 หญิงไทย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 612 หญิงไทย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 613 หญิงไทย อายุ 50 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 614 หญิงไทย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 615 ชายไทย อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 616 ชายไทย อายุ 44 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 617 ชายชาวกัมพูชา อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 618 หญิงชาวกัมพูชา อายุ 22 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายที่ 621 หญิงไทย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนาอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี.

กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยที่ทำงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 ราย
รายที่ 609 หญิงไทย อายุ 65 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย ไม่ได้ประกอบอาชีพ สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 484 (บุตร)
รายที่ 610 ชายไทย อายุ 48 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อาชีพขับรถรับส่งพนักงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ C368,395,413,430 (พนักงานโดยสารรถ)
รายที่ 620 ชายไทย อายุ 6 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ C470 (มารดา),C502 (น้า)
(รายที่ 620 ตรวจพบเชื้อในสถานที่กักกันตัวที่จังหวัดกำหนด)
ผู้ป่วยที่ทำงาน โรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ราย
รายที่ 619 หญิงชาวกัมพูชา อายุ 35 ปี ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 589 (เพื่อนร่วมงาน)
จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 15 ราย ดังกล่าว พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 105 ราย เข้ากักกันตัวในสถานที่จังหวัดจัดให้และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 1 ราย โดยให้กักกันตัวที่บ้านตามแนวทางของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน
กรณีการระบาดโรคโควิด-19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ขณะนี้เริ่มมีพนักงานที่ผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ ต่อมาเริ่มมีอาการเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยโควิดและตรวจพบว่าติดเชื้อหลายราย ดังนั้นขอให้พนักงานทุกรายเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง แยกกักตัวเองอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเริ่มมีอาการ ให้ติดต่ออสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้เคียงโดยเร็ว ส่วนความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในครอบครัวของพนักงานที่เป็นผู้ป่วยพบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขอให้ผู้สัมผัสของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ร่วมงาน และ ร่วมกิจกรรม เข้ารับการตรวจโควิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้แยกกักตัวเอง โดยหยุดงาน ไม่เดินทางออกนอกบ้าน แยกห้องนอน-ห้องน้ำ แยกกินอาหารคนเดียว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัย อยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร ระยะเวลากักกันตัวที่บ้าน14วันกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยติดเตียงกักกันตัวอยู่ร่วมบ้านเดียวกันให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้ดูแลสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านและพยายามลดการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบางดังกล่าว.
ข่าว : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.036 223118
กฤษฎา สมมาตร
รายงาน
โทร.0819474678