ปราจีนบุรี : เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก

0
154
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ปราจีนบุรี : เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาล ตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทั้ง ๒ เขต คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมี นายธวัชชัย พรหมจันทร์ ประธานประชาคม ตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
“ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย