ทุกข์ชาวบ้านอ.พบพระ ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ถนน เพื่อการเกษตรเสียหาย ฝ่ายปกครองเร่งสำรวจ

0
130
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ทุกข์ชาวบ้านอ.พบพระ ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ถนน เพื่อการเกษตรเสียหาย ฝ่ายปกครองเร่งสำรวจ รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดำเนินการแก้ไขต่อไป

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
นายนิรันดร์ พชรจรัสแสง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผากะเจ้อ หมู่ที่9ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านลงพื้นที่สำรวจ ถนนที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากฝนตกติดต่อกันทั้งคืน ทำให้ถนนเพื่อการเกษตร ได้รับความเสียหายเดินทาง สัญจรไปมาลำบาก
เบื้องต้นรายงาน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นให้ฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอพบพระ รับทราบตามลำดับต่อไป