“ศูนย์ดำรงธรรม จับมือ สคบ.สงขลา เดินหน้าสร้างการรับรู้คุ้มครองผู้บริโภค!!

0
84
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรม จับมือ สคบ.สงขลา เดินหน้าสร้างการรับรู้คุ้มครองผู้บริโภค!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522” แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคี ร่วม 20 ราย ผ่านระบบ ZOOM MEETING

สำหรับการบรรยายดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการค้า (Quick Win) ปี 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ถือเป็นหนึ่งในการป้องกันปัญหาการมีข้อร้องรียนของผู้ผลิต และหรือผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสินค้าที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ตลาด รอการเลือกสรรจากผู้บริโภค

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรม และ สคบ.สงขลา พร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้บริโภค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

####################################