ชมรมคนรักหนองปลิงร่วมกับกรมทหารราบที่ 4 พัฒนาและทำความสะอาดวัดสุบรรณาราม เมื่อเวลา 08.00 น.

0
65
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ชมรมคนรักหนองปลิงร่วมกับกรมทหารราบที่ 4 พัฒนาและทำความสะอาดวัดสุบรรณาราม
เมื่อเวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม. 2564. ณ วัดสุบรรณาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย. ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิง. พร้อมด้วย ดร.พลกฤต หิรัณย์เศรณี. ประธานชมรมคนรักหนองปลิง พลตรีมนตรีประภาพักตร์ พันเอกประทีป. ขำเขียน พันเอกสมบูรณ์ วิจารณ์ปรีชา พันเอกสุรเดช. มั่นคง ผอ.สมชาย. สมรภูมิ ร้อยเอกสุริยัน ศรีพูล นายชัยนาต จันทร์อิ่ม นายมานพ จันทร์ลิต ดร.กรรวีพูลเพิ่ม นางสาวกนกนุช. หมีทอง (ฟ้าใส) นางสาวญาณนภา. พูลเกลี้ยงและ นายเฉลิม. รอดหลง พร้อมด้วยทหารกำลังพล กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31) จำนวน 15 นาย ร่วมกันพัฒนาวัดสุบรรณาราม โรงเรียนวัดสุบรรณาราม ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัด กวาดถนนระหว่างโรงเรียนกับวัด ตัดหญ้าเก็บใบไม้และขยะ.
นาวาเอก(พิเศษ)อำนวย ปานทรัพย์. ชี้แจงเพิ่มเติมว่าชมรมคนรักหนองปลิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ. พ.ศ.2560. เป็นชมรมที่ทำงานจิตอาสา ทำงานสาธารณะไม่มีผลประโยชน์ใดๆ อาทิเช่น การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง. การมอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้ การพัฒาวัดต่างๆในตำบลหนองปลิง. การทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อโลงเย็นให้วัดเขมิราฎร์ การทอดผ้าป่าสามัคคีหางบประมาณซ่อมหลังคากุฎิวัดเขมิราฎร์ การทอดผ้าป่าสามัคคีหางบประมาณจัดทำป้ายและทางเข้าวัดหนองปลิง. การมอบอุปกรณ์ และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนต่างๆในตำบลหนองปลิงทุกปีประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้ชมรมฯต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินมาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ. ดังกล่าว. ตลอดจนขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิงทุกท่านที่ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนามา ณ โอกาสนี้