“จังหวัดสงขลาร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา!!

0
101
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จังหวัดสงขลาร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น.ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการทำประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย (โพงพาง) ในร่องน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 2 ศรชล.จว.สงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ อำเภอ ผู้นำศาสนา และภาคเอกชน ตลอดจนส่วนราชการ /ภาคเอกชน (บางส่วน) ร่วม 6 หน่วย เข้าประชุมผ่านระบบทางไกล

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเปิดร่องน้ำทะเลสาบในช่วงแรก โดยการรื้อถอนโพงพาง (บางส่วน) ในบริเวณที่มีการวางเครื่องมือโพงพางหนาแน่น และส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ขณะนี้มีการประกาศสร้างการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพโพงพางได้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 มีความรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์อีกครั้ง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา จะได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาข้างต้น เพื่อให้การใช้ร่องน้ำในทะเลสาบสงขลามีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

####################################